Gotowe projekty domów to rozwiązanie, które cieszy się sporym zainteresowaniem. Wynika to ze stosunkowo niskich kosztów oraz różnorodności dostępnych projektów. Wszyscy inwestorzy decydujący się na zakup gotowego rozwiązania powinni jednak pamiętać o tym, że należy dostosować je do konkretnej działki budowlanej, czyli dokonać adaptacji projektu.
Przystosowaniem projektu budynku zajmuje się architekt, który współpracuje także z konstruktorem budowlanym. Wprowadzenie zmian w projekcie musi poprzedzić dokonanie odpowiednich pomiarów na działce. Wprowadzenie zmian jest koniecznym warunkiem do ubiegania się pozwolenie na budowę, dlatego adaptacja projektu jest wymagana, żeby rozpocząć prace nad realizacją planowanej inwestycji. Nanoszone poprawki mogą dotyczyć fundamentów, ale także np. kąta nachylenia dachu. Na tym etapie inwestor ma możliwość zasugerowania swoich własnych poprawek.
Adaptacja projektu domu jest wymagana przede wszystkim dlatego, że działki budowlane różnią się pod wieloma względami. Istotny jest na przykład rodzaj podłoża, którym ma wpływ na sposób wykonania fundamentów budynku. Ma to spore znaczenie zarówno ze względów technicznych, jak i finansowych. Możliwość wykonania mniejszych fundamentów wiąże się oczywiście z niższymi kosztami. W związku z tym, że budowa domu to bardzo poważna inwestycja, warto skorzystać z każdej okazji do oszczędności. Kolejny czynnik, który sprawia, że dostosowanie projektu jest konieczne, to regulacje dotyczące zabudowy na danym obszarze, np. tak zwany plan zagospodarowania przestrzennego. Każdy budynek musi spełnić warunki określone w takim planie. Może się okazać, że zakupiony projekt wymaga naniesienia pewnym poprawek, aby spełnić te regulacje.
Biura projektowe, które sprzedają gotowe projekty, często również oferują przeprowadzenie adaptacji. W ramach tego procesu istnieje także możliwość skorzystania z pomocy w skompletowaniu i złożeniu dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę, co znacznie ułatwia załatwianie formalności.